Det är inte utan att jag förundras över de ändringar som just nu genomförs i sjukförsäkringssystemet. Enligt den här artikeln så ska läkare inte få bedöma arbetsförmåga från och med årsskiftet, utan det ska Försäkringskassans utredare ta hand om istället.

Nu har vi haft en utveckling där Försäkringskassan har kört över läkarnas bedömningar, och vi har fått ta del av en del tragedier som följd. Det får mig att undra om Försäkringskassan har kompetensen eller kapaciteten att ta över arbetsförmågebedömningarna.

Ärligt talat, jag är starkt tveksam till den här sortens ändringar. Många tror att den styrs av en politisk agenda mycket mer än om en vilja att göra förändringar till det bättre, och jag är benägen att tro detsamma. Antingen det, eller ren och skär idioti. Vilket som är mest skrämmande har jag svårt att säga något om.

blog comments powered by Disqus